ICT fusies en overnames in 2015: Het belang van cross-border M&A

Wie het financiële nieuws en de macro economische ontwikkelingen volgt kan er niet omheen. Het herstel van de (internationale) fusie & overname markt heeft zich in 2014 onverminderd voortgezet en geleidt tot het hoogste aantal transacties in het eerste helft van dit jaar sinds het begin van de financiële crisis.

Fusie en overname markt is weer in de lift
In Nederland werden in Q3 2014 93 transacties geregistreerd in de ICT overname markt lazen we uit een onderzoek dat Computable onlangs samen met Mazars samenstelde, meer dan het record van 74 transactie in Q4 2011.

Dit jaar waren Franse ondernemingen zeer actief en verantwoordelijk voor de meer in het oog springende ICT deals in Nederland door de overnames van o.a. TASS door Atran, Quintiq door Dassault Systems en de overname van Imtech ICT door Vinci-Axians. Opvallend was ook de overname van de Duitse tak van ICT automatisering aan Alten SA.

Cloud over grenzen heen
Ook Nederlandse bedrijven kijken steeds meer naar het buitenland. In de ICT markten speelt het “naar de cloud” brengen van dienstverlening en software die locatie-onafhankelijk opereren hierin een toenemende rol. Opereren in de cloud maakt het voor veel bedrijven aantrekkelijk om ook complementaire technologie en functionaliteit te zoeken buiten Nederland.

Zo kijkt Raet naar Zuid-America waar het recent voorzien heeft om HR cloud oplossing RH Pro over te nemen.

Dit voorbeeld gaan meer bedrijven volgen in 2015!

Cross-border M&A
Cross-border M&A wordt steeds belangrijker wat ook specifieke eisen stelt aan ICT ondernemers en hun adviseurs die hiermee te maken krijgen.

Met name als het gaat om het MKB plus segment van de ICT markt is er ook binnen de EU nog sprake van veel verschillen die samenhangen met lokale gewoonten en cultuur.

Met name op het gebied van:

  • Methoden om informatie te vergaren in een voortraject
  • Geneigdheid om vertrouwelijke data te delen/ wisselen met partijen die men niet kent
  • Benaderingswijze t.w. direct of indirect, media keuze, taal keuze

Dit heeft consequenties voor de wijze waarop de buitenlandse partij tegemoet moet worden getreden. Afhankelijk vanuit welke zijde en welke rol wordt geopereerd namelijk vanuit de koop- of de verkoopzijde, vanuit een passieve of een actieve rol zal anders moeten worden ingestoken en gereageerd.

Koop actief
Hoewel het Nederlandse ICT landschap klein is en relatief gemakkelijk benaderbaar vergeleken met buitenlandse markten blijft het voor bedrijven uit omringende landen lastig om alleen te zoeken naar acquisities in Nederland. Het daaropvolgende traject van informatie uitwisseling en vaststelling of de onderneming voldoet aan de gestelde internationale acquisitie criteria is niet zonder barrières en tevens van groot belang in het koop proces.

Buitenlandse potentiële koopkandidaten maken daarom selectief gebruik van lokale intermediairs en adviseurs die de markt goed kennen en er voor zorgen dat deuren opengaan die anders gesloten zijn.

Bovendien moeten de structuur van private bedrijven (juridisch) en de wijze waarop ze bestuurd worden eerst in kaart gebracht worden. De financiële rapportages moeten vaak eerst omgezet en opnieuw afgestemd worden op de informatie systemen van de internationale koper.

Dit kan veel tijd besparen in vervolgtrajecten waarbij onderhandeld moet worden over waardering, prijs en transactie.

Verkoop passief
Wanneer een verkopende partij wordt benaderd door een buitenlandse koper dan is vaak de koper groot, internationaal vertakt, en reeds in Nederland gevestigd. Dit maakt de communicatie over een fusie & overname transactie met de ondernemer en ook voor de adviseur gemakkelijker. Het gevaar dat hier dreigt is dat verkopers denken dat ze bij buitenlandse interesse zelf de onderhandelingen kunnen voeren. Ze laten zich verleiden tot een snelle deal zonder financiële adviseur en zonder voldoende rondgekeken te hebben. Bovendien is de Nederlandse vestiging vaak ook voorheen via een fusie & overname transactie gekocht en is de waardering veelal het maximum wat de internationale koper wenst te betalen in een regio in de EU. Voor kleinere toevoegingen wordt vaak minder betaald, zodat op de marktprijs daardoor vaak al een discount zit.

Is er geen Nederlandse vestiging, maar wel een Europees hoofdkantoor dan is hiervoor een andere benadering nodig onder begeleiding van een ervaren adviseur die bij voorkeur de koper kent en weet waar die in het bijzonder attent op is en die vertrouwd is met het bij de internationale koper gebruikelijke M&A proces.
Hiervoor geldt dat het samenspel van adviseur en ICT ondernemer cruciaal is voor een optimaal eindresultaat.

Een kennismaking en presentatie bij de Raad van Bestuur van de buitenlandse onderneming staat altijd standaard op het programma en moet goed verlopen anders gaat de deal niet door!

Verkoop actief
Wanneer een potentiële buitenlandse koper benaderd wordt heeft de fusie & overname adviseur bij voorkeur hierin het voortouw en lijnt de gegadigden op aan de hand van het met de opdrachtgever afgestemde kopers profiel.

Indien de internationale koper bekend is qua werkwijze en waarderingsmethodiek bij de adviseur kan dit van grote waarde zijn tijdens het verkoopproces.

Soms kan het nuttig zijn om ook een Internationale M&A partner in te schakelen die kind aan huis is op de buitenlandse doelmarkt en goede relaties onderhoudt met de de potentiële kopers of al een koopmandaat heeft.

Na kennismaking en de nodige informatie uitwisseling worden indicatieve biedingen verwacht die uiteindelijk na gedegen evaluatie moeten leiden tot de definitieve keuze van de meest geëigende koper en een transactie die de aandeelhouders en de onderneming het meeste financiële en strategische voordeel bieden.

De toekomst van de onderneming hangt vaak mede af van het perspectief dat de Koper bieden kan aan het zittende management. Het is aan de dealmakers om de belangen van kopers en verkopers in deze in elkaars verlengde te brengen.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek of stuur ons een bericht.

Zoekt u een M&A adviseur met kennis van IT markten?